Školení

V souvislosti se svojí prací na kalibracích a certifikacích ofsetových tiskových strojů nabízím školení s následujícími tématy:

 1. Tiskové materiály pro ofsetové stroje
 2. Mechanické a tiskové problémy na ofsetových strojích
 3. Denzitometrická a spektrální měření tiskových parametrů
 4. Procesní kalibrace ofsetových tiskových strojů,
 5. Norma ISO 12647—2, resp. ISO 12647-3
 6. Standardizace ofsetového tisku (Process Standrad Offsetprint)
 7. Reference Fogra, resp. IFRA
 8. Kalibrace a certifikace digitálního nátisku, resp. norma ISO 12647-7
 9. Náhledování na monitoru, SoftProofing, resp. norma ISO 3664 a ISO 12646
 10. Formát PDF/X-1a, resp norma ISO 15930
 11. Příprava, kontrola a editace PDF/X-1a
 12. Color managemnt systém a jeho nasazení v praxi
 13. ICC profily a barevné konverze vč. separace a rastrování