Reference Fogra

Reference Fogra se staly základem standardizace ofsetového tisku zejména v oblasti  grafického návrhu a předtiskové přípravy. Dnes jsou tyto reference barevnosti k dispozici snad pro všechny druhy tiskových postupů souvisejících s normou ISO 12647-2.

Způsob vzniku referencí Fogra

Jaký je vztah mezi normou ISO 12647-2 a referencemi Fogra? Poměrně přímý a logický. Zatímco norma je sada cílových parametrů, tedy papírový dokument o tiskovém procesu, tak Fogra reference popisují reálný odraz parametrů ISO normy při tisku na kalibrovaném a certifikovaném ofsetovém tiskovém stroji. Fogra reference vznikly tak, že nejdříve byl určitý tiskový stroj s určitými materiály nakalibrován na shodu s parametry normy ISO 12647-2 (byl tedy v toleranci k této normě) a poté byl na něm vytištěn tiskový test, kde na archu byl umístěn známý terč ECI2002.  Ten byl změřen a vznikl textový zápis o měření, kde v textovém souboru nalezneme uspořádanou dvojici CMYK/Lab hodnot, které charakterizují barevnost. Údaj o CMYK hodnotě popisuje výtažky, které byly definovány v targetu CI2002, a CIE Lab hodnota ukazuje na odstín, který po tisku z těchto výtažků vnikl.

Systém referencí Fogra

Systém referencí Fogra je velmi jednoduchý.  Číslem je rozlišeno pořadí tiskového testu v čase. To znamená, že někdy v pradávné historii vznikla první reference Fogra01L. Poté následovala celá řada dalších zkoušek a nových Fogra referencí, které byly v podstatě okamžitě zapomenuty a neměly valného dopadu na polygrafický průmysl. Až při vydání normy ISO 12647-2 v roce 2004 byla vyprodukována první reálně použitelná reference Fogra27L (byť s několika chybami), která popisovala standardní archový ofsetový tisk na substráty KL/KM. Na ni navázaly další reference, týkající se jiných materiálů (BO, LWC, SC) nebo jiných typů tiskových strojů (kotoučové). A v roce 2007 v souvislosti s dodatkem k ISO normě, vznikla nejúspěšnější a do dnešní doby nepřekonaná reference Fogra39L, která velmi realisticky a tudíž v praxi použitelně popisuje archový tisk na papíry KL/KM. Je platná dodnes, kdy se systém Fogra referencí zastavil na čísle 47.

Fogra a ICC profily

Reference Fogra ve své textové podobě nejsou příliš vhodné pro praktické použití v polygrafickém průmyslu, proto byly konvertovány do normalizovaných souborů typu ICC, které jsou základem moderního CMS a jsou podporovány ve všech grafických aplikacích, ripech, workflow atd. Následující tabulka dává přehled, pro jaké materiály a tiskové procesy jsou jednotlivé reference Fogra použitelné a jaké mají ekvivalentní ICC profily.

ICC profil

Tiskové podmínky

Reference

ISOcoated_v2_eci.icc

Papír typu 1, KL (leskle natíraný), TVI křivka A (CMY) a B (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA39L

ISOcoated_v2_300eci.icc

Papír typu 2, KM (matně natíraný), TVI křivka A (CMY) a B (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA39L

SC_paper_eci.icc

Papír typu SC, Super calandered, TVI křivka B (CMY) a C (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA40L

PSO_MFC_paper_eci.icc

Papír type MFC, Machine finished coating, TVI křivka B (CMY) a C (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA41L

PSO_SNP_paper_eci.icc

Papír typu SNP, Standard newsprint pro kotoučový heatset ofsetoý tisk, TVI křivka C (CMY) a D (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA42L

PSO_Coated_NPscreen_ ISO12647_eci.icc

Papír typu 1, leskle natíraný papír, KL, neperiodické rastrování (NPscreen/FM rastr), 20 μm, TVI křivka F (CMYK) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA43L

PSO_Coated_300_ NPscreen_ISO12647_eci.icc

Papír typu 2, matně natíraný papír, KM, neperiodické rastrování (NPscreen/FM rastr), 20 μm, TVI křivka F (CMYK) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA43L

PSO_Uncoated_NPscreen_ ISO12647_eci.icc

Papír typu 4, nenatíraný ofsetový papír, BO, neperiodické rastrování (NPscreen/FM rastr), 30 μm, TVI křivka F (CMYK) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA44L

PSO_LWC_Improved_eci. icc

Papír typu 3, vylepšený lehce natíraný papír (LWC), TVI křivka B (CMY) a C (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA45L

PSO_LWC_Standard_eci.icc

Papír typu 3, standardní lehce natíraný papír (LWC), TVI křivka B (CMY) a C (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA46L

PSO_Uncoated_ISO12647_ eci.icc

Papír typu 4, nenatíraný bílý ofsetový (BO), TVI křivka C (CMY) a D (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA47L

PSO_INP_Paper_ eci.icc

Papír typu INP, Improved Newsprint,, TVI křivka C (CMY) a D(K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA48L

PSO_Coated_v2_300_Matte_laminate_ eci.icc

Papír typu 1/2, KL/KM, matně laminovaný, TVI křivka A (CMY) a B (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA49L

PSO_Coated_v2_300_Glossy_laminate_ eci.icc

Papír typu 1/2, KL/KM, leskle laminovaný, TVI křivka A (CMY) a B (K) dle ISO 12647-2:2004

FOGRA50L

PSOcoated_v3.icc

Papír PS1, KL/KM, OBA 8-14, TVI křivka A (CMYK) dle ISO 12647-2:2013

FOGRA51L

PSOuncoated_v3_FOGRA52.icc

Papír PS5, BO, OBA 14-25, TVI křivka C (CMYK) dle ISO 12647-2:2013

FOGRA52L