Certifikace ISO

Certifikace tiskového stroje podle ISO 12647-2

Certifikace v sobě zahrnuje ověření, zda tiskové parametry odpovídají procesním parametrům specifikovaným v normě ISO 12647-2. Jde zejména o substrát, dávkování tiskové barvy, nárůstové křivky a jejich vyrovnanost.

Substrát a jeho barevnost

Největší problém certifikace se bohužel vyskytuje hned na začátku: ISO norma předpokládá papír bez optických bělidel, tedy žlutější, než jsou současné reálné materiály, plné OBA zjasňovačů. Reálné materiály, na které se dnes tiskne, jsou modřejší, studenější, než referenční materiály ISO normy, takže je obtížné, ne-li nemožné se dostat do shody s normou.

Prověření shody CIE Lab koordinátů

Spektrálně se proměřují plná pole barev CMYK a jejich soutisků na tiskové škály. Měří se CIE Lab koordináty a srovnávají se s referenčními z ISO normy. Barevná chyba DE musí být menší než 5.

Ověření tvaru a velikosti TVI

Měření TVI se provádí na tiskových škálách, rozmístěných v různých místech tiskového archu, ale vždy ve směru tisku. Je vhodné průměrovat měření jak z více tiskových škál, tak také z více archů v celém nákladu, aby výsledná hodnota a tvar křivky dobře popisoval veškeré procesy, které se při vlastní produkci dějí. Výsledná hodnota se srovná s referenční, resp. výsledná křivka se srovná s křivkou uvedenou v normě ISO 12647-2. Aby byla certifikace úspěšná, musí se naměřené hodnoty pohybovat v rozmezí ± 4% ve středních tónech.

Nerovnováha neutrálních tónů

Nerovnováha neutrálních tónů neboli mid-tone spread určuje, že nárůstové křivky CMY barev se nesmí od sebe lišit o více než 5 % ve středních tónech. Pak je tisk vizuálně vnímán jako neutrální, bez nechtěných nádechů.