ISO 12646:2008/Amd1:2010

Norma ISO 12646 se v překladu jmenuje „Monitory pro barevné schvalování – charakterizace a podmínky náhledování“, z čehož je jasně patrné, čeho se týká. Jde o popis nastavení a způsob práce s barevným monitorem tak, aby jeho zobrazování bylo možno považovat za dostatečně kvalitní a věrné pro práci s barevným obrazem.

Základní parametry monitoru

Rozlišení monitoru by mělo být dostatečné pro neinterpolované zobrazení obrazu 1280 × 1 024 pixelů. Velikost (rozměr stínítka) monitoru by měla být taková, aby na něm bylo možno zobrazit obraz s úhlopříčkou 43 cm (tedy cca 17“) a s výškou 22 cm. Dalším důležitým aspektem je uniformita luminance, tedy jasu monitoru. Monitor musí být schopen uniformně (rovnoměrně) zobrazit plochu bílé, šedé a černé barvy obrazu (měří se v devíti místech stínítka, v matici 3 × 3). Pro bílou barvu, tedy R=G=B=255, všechny naměřené hodnoty luminance by měly být v toleranci 5 % a musí být v toleranci 10 % k hodnotě jasu, změřené ve středu stínítka. Pro šedou barvu, tedy pro R=G=B=128, všechny naměřené hodnoty luminance by měly být v toleranci 6,5 % a musí být v toleranci 13 % k hodnotě jasu, změřené ve středu stínítka. Pro tmavou barvu, tedy pro R=G=B=64, všechny naměřené hodnoty luminance by měly být v toleranci 7,5 % a musí být v toleranci 15 % k hodnotě jasu, změřené ve středu stínítka. Luminance „dokonale“ černé plochy je dalším ukazatelem vlastní hardwarové kvality monitoru. Naměřený jas barvy s úrovněmi R=G=B=0 při zapnutém monitoru nesmí být větší než 200 % jasu stínítka při vypnutém monitoru.

Výše uvedené parametry platí pro oba typy monitorů, CRT i LCD. Navíc pro CRT monitor ISO norma definuje nejnižší obnovovací frekvenci, přesnost geometrie a konvergence.

Porovnávání obrazu na monitoru s tiskovou předlohou

Pro tento typ nastavení a podmínek pozorování obrazu na monitoru platí následující pravidla:

  1. Úroveň okolního osvětlení má být nízká a určí se pomocí měření na bílém odrazovém difuzoru, který je umístěn na čelní stěnu monitoru, který je samozřejmě vypnut. Pak naměřená intenzita osvětlení (iluminance měřená v luxech na bílém bodu R=G=B=255) musí být nejvíce 1/4 svítivosti a měla by být nejvíce 1/8 svítivosti bílého bodu na monitoru (luminance měřená v cd/m2). Teplota chromatičnosti okolního bílého osvětlení má být shodná nebo nižší než teplota chromatičnosti bílého bodu monitoru.
  2. Teplota bílého bodu okolního osvětlení, např. v místnosti, by měla být v toleranci ±200 K s teplotou bílého bodu světla použitého v light boxu.
  3. Luminance (jas) okolí monitoru nesmí překročit 1/10 luminance (jasu), se kterou monitor reprodukuje bílou barvu (R=B=B=255)
  4. Světelné podmínky uvnitř light boxu musí odpovídat pozorovacím podmínkám P2 z normy ISO 3664. Žádné světlo z light boxu nesmí dopadat přímo na monitor.
  5. Jakékoliv jiné světlo, např. odražené od předmětů, musí být zachyceno, aby nebylo v zorném poli nebo se nedostalo ke kontrolované tiskovině.

Zobrazení samostatného obrazu na monitoru

Při zobrazování jednoho obrazu bez jeho srovnávání s předlohou, by se mělo postupovat následovně:

  1. Luminance (jas) okolí monitoru nesmí překročit 20 %, ideálně by měla dosahovat 3 %, luminance (jasu) bílého bodu monitoru.
  2. Úroveň okolního osvětlení je definována shodně jako v předchozím případě.
  3. Je také nutno zabránit pronikání jiného světla jako v předchozím případě.

Nastavení parametrů monitoru

Černý bod monitoru by měl mít luminanci (jas) menší než 1 % maximální možné luminance (poměr 100 : 1). Luminance (jas) monitoru by měla být nejméně 80 cd/m2, je preferována hodnota 160 cd/m2.

Pro případ porovnání obraz na monitoru s tiskovou předlohou je nutno bílý bod nastavit na D50 (odchylka je defonována jako poloměr 0,005 v prostoru Luv). Jas monitoru by měl tak vysoký jak je potřebné, aby bílý bod byl vizuálně shodný s barvou nepotištěného papíru, který je položen nedaleko monitoru a je osvícen světlem o intenzitě 500 lx (podmínky P2 z normy ISO 3664). Pro případ zobrazování samostatného obrazu platí podobné pravidlo, bílý bod má být nastaven na D50, ale může podle potřeby bát i vyšší, jako např. D65.

Hodnota parametru gamma má být nastavena v rozmezí 1,8 až 2,4.

Kolorimetrická přesnost zobrazování a podání neutrální šedá je dostateční, pokud průměrná  ΔEc nepřekračuje hodnotu 3, ideálně nepřekračuje hodnotu 2. Chromatická chyba ΔEc se měří na 10 neutrálních barvách (neutrální barva je ta, kde R=G=B), rovnoměrně rozložených po celé škále jasu. Chromatická chyba ΔEc se vypočítá jako odmocnina ze součtu Δa2 + Δb2.