Kalibrace dynamiky

Kalibrace dynamického náběhu tiskového stroje

Po úspěšné kalibraci barevnosti lze přikročit ke kalibraci dynamiky náběhu tiskového stroje. Jde o optimalizaci přednastavení zón barevníku a duktoru, aby po rozběhu tiskového stroje byl tiskový arch zabarven, co možná nejrychleji, nejpřesněji, jen s minimálním množstvím měření a zásahů do otevření tiskových zón. Spoří se makulatura a čas produkce.

CIP3/CIP4 od ripu CtP

Na ripu CtP, ve speciálním modulu nebo programu (ve většině dnešních workflow a ripů je to samozřejmý modul), se z rastrových dat tiskového archu vygenerují tzv. CIP3/CIP4 data (fyzicky může jít o soubory formátu JDF nebo PPF), která popisují pokrytí archu barvou a to jak v jednotlivých separacích, tak i jednotlivých zónách barevníku.  Tento soubor však zdaleka není zárukou optimálně přednastavených zón a duktoru, ten pouze určuje množství barvy, které by se na arch v dané zóně mělo dostat. Ale jak otevřít duktor a danou zónu barevníku, aby na tiskové škále byla změřena optimální denzita, to soubor CIP3/CIP4 nezaručí.

Nastavení duktoru a barevníkových zón

Dnes již všechny typ ofsetových tiskových stojů mají ve své výbavě (buď v základu, nebo jako option za příplatek) možnost číst CIP3/CIP4 data a z nich vypočítat korektní otevření zón a nastavení duktoru. U některých typů strojů jsou tyto programy přímo součástí ovládací konzole tiskového stroje, u některých jsou tyto programy vytaženy do externího počítače, který pak sloučí na převádění CIP3/CIP4 dat na pokyny k nastavení barevníkových zón. V každém případě je třeba optimalizovat převodní křivky, které jsou výrobcem v těchto programech definovány. Je třeba je optimalizovat zejména s ohledem na druh barvy, protože ta zásadně rozhoduje o barevnosti a pro ni je známa korektní denzita plné plochy tiskové barvy.

Optimalizace dynamiky náběhu tiskového stroje je tedy série testů, které zpřesňují konverzní křivku mezi obecnými daty CIP3/CIP4 a aktuálním otevřením zóny barevníku. Ideálně nastavená křivka (avšak v praxi v podstatě nedosažitelná) zaručí, že již první obtah tiskového archu má ty správné hodnoty denzit ve všech místech tiskové škály, resp. že postačí jedno měření a jedna regulace a arch je vybarven.