Archová B1

Archová ofsetová tiskárna formátu B1

Jde o velkou tiskárnu, kde produkce musí být nejenom barevně kvalitní, ale i velice efektivně vyrobená a kde na zakázce spolupracuje více oddělení tiskárny, které musejí spolu korektně komunikovat. Samozřejmě, že i tento typ velké tiskárny chce primárně řešit kalibraci svého tiskového stroje formátu B1/B0 na shodu s normou ISI 12647-2, s referencí Fogra39L a následně vystavit certifikát o této shodě. Základní cena startuje na úrovni 32 500 Kč bez DPH. Často se kalibruje hned několik tiskových strojů a to vše na několik materiálů - kromě základního natíraného lesklého papíru se kalibruje i matně natíraný materiál, bezdřevý ofsetový, nebo i speciální materiály jako jsou kartony, LWC nebo recyklované papíry. Za každý stroj se připlácí 15 000 Kč bez DPH, za další materiál pak 10 000 Kč bez DPH. Tento typ tiskárny má ve své výbavě i certifikovaný digitální nátisk, který je nutno uvést do shody s referencí a dále ověřit podle normy ISO 12647-7. Navíc si majitelé chtějí ověřit i technický stav tiskového stroje, takže před vlastní kalibrací se provádějí technické zkoušky v ceně 16 500 Kč bez DPH. A protože jde o velké provozy, musí se informace, jak s naměřenými hodnotami zacházet, jak si ověřovat kvalitu tisku předat mezi více lidí, mezi více oddělení, což zákonitě vede ke školení zaměstnanců.