Kniha Color Standard Offsetprint

Název knihy:

Color Standard Offsetprint

 

Autor:

Ing. Jan Smékal

 
 

Záměr knihy: 

Záměrem knihy je podat pokud možno ucelenou informaci o barvách reprodukovaných ofsetovým tiskem a o všem, co s tímto problémem souvisí. Kniha vychází z autorových mnohaletých praktických zkušeností získaných při kalibracích v českých i slovenských ofsetových tiskárnách, ze zkušeností z vedení seminářů nebo z Fogra PSO certifikací. Kniha není jen soupisem teoretických pouček a výkladu ISO norem, ale je doplněna mnoha testy, výsledky zkoušek a praktickými radami, jak některé problémy správně řešit. 
 

Termín vydání:

březen 2021
 

Stručný výběr z obsahu knihy: 

1. Teorie barvy, měření barvy a měření tiskových parametrů
1.1. Spektrální měření vč. popisu metod měření, definic iluminantů, spektrálních křivek remise, prostorů XYZ, CIE Lab, chyb dE …
1.2. Denzitometrická měření s definicemi a vzorečky pro výpočet veličin jako je optická denzita nebo plošné pokrytí, spektrální status filtrů, konstrukce měřicího přístroje a jeho nastavení…
2. Korektně připravený ofsetový tiskový stroj
2.1. Tiskové materiály jako papír, barvy, voda, vlhčení, tiskové desky, gumya  jejich parametry …
2.2. Technický stav tiskového stroje a chyby tisku jako je dublování, šablonování, distribuce tiskové barvy, moiré …
3. Tiskové ISO normy
3.1. Přehled důležitých tiskových ISO norem popisujících osvětlení, tiskové procesy, digitální nátisk, měření barev, popis tiskových dat …
3.2. Tisková norma ofsetového tisku ISO 12647-2 a její výklad, např. příjem tiskových dat, rastrování, třídy substrátu, definice barevnosti a nárůstových křivek, variace a deviace tisku, neutrální šedá barva …
4. Kalibrace tisku na shodu s ISO normou metodami dle ISO10128
5. Fogra reference od roku 2004 do roku 2020, tabulka aktuálně platných referencí 
vč. přidružených ICC profilů a ECG gamutů
6. Certifikovaný digitální nátisk s vysvětlením tolerancí dE a přesností simulace přímých tiskových barev
7. Pantone barvy
7.1. Pantone Matching System a popisy vzorníků, jejich výroba, měření, přesnost, způsoby komunikace o Pantone barvách 
7.2. Digitální knihovny Pantone barev a systém PantoneLive
7.3. Kalibrace tisku Pantone barev včetně spektrálního měření SCTV
7.4. Rozklad Pantone do výtažků (4 až 7 barev)
8. Tisk s rozšířeným gamutem (extended color gamut)
9. Vizuální kontrola tisku, osvětlení a náhledování na monitoru
 

Ukázky z knihy:

ZDE si můžete stáhnout obsah knihy
 
ZDE si můžete stáhnout ukázky z knihy (jde o první stránky všech kapitol)
 

Formát knihy:

A4, plnobarevný, 104 stránek
 

Distribuce: 

1. elektronický e-book (PDF formát), prodávaný přes stránky SimpleShop.cz

 

2. tištěná kniha (digitální tisk), prodávaný přes stránky SimpleShop.cz

 

 

Cena:

1. elektronická licence e-book (single user) ve formátu PDF: 550 Kč vč. 10% DPH 

2. elektronická licence e-book (multi user) ve formátu PDF: 2200 Kč vč. 10% DPH 

3. tištěná knha (digitální tisk) : 715 Kč vč. 10% DPH 

Platba on-line kartou
(přes bránu GoPay – po zaplacení lze okamžitě e-book ve formátu stáhnout).

Zálohová platba na fakturu
(po úhradě bude produkt ke stáhnutí, nebo zaslán poštou) .

 

Prodejní domkumenty: 

Licenční ujednání k elektronické verzi e-book

Obchodní podmínky prodeje přes e-shop