Kniha Color Standard Offsetprint

Název knihy:

Color Standard Offsetprint

 

Autor:

Ing. Jan Smékal

 
 

Záměr knihy: 

Záměrem knihy je podat pokud možno ucelenou informaci o barvách reprodukovaných ofsetovým tiskem a o všem, co s tímto problémem souvisí. Kniha vychází z autorových mnohaletých praktických zkušeností získaných při kalibracích v českých i slovenských ofsetových tiskárnách, ze zkušeností z vedení seminářů nebo z Fogra PSO certifikací. Kniha není jen soupisem teoretických pouček a výkladu ISO norem, ale je doplněna mnoha testy, výsledky zkoušek a praktickými radami, jak některé problémy správně řešit. 
 

Termín vydání:

březen 2021
 

Stručný výběr z obsahu knihy: 

1. Teorie barvy, měření barvy a měření tiskových parametrů
1.1. Spektrální měření vč. popisu metod měření, definic iluminantů, spektrálních křivek remise, prostorů XYZ, CIE Lab, chyb dE …
1.2. Denzitometrická měření s definicemi a vzorečky pro výpočet veličin jako je optická denzita nebo plošné pokrytí, spektrální status filtrů, konstrukce měřicího přístroje a jeho nastavení…
2. Korektně připravený ofsetový tiskový stroj
2.1. Tiskové materiály jako papír, barvy, voda, vlhčení, tiskové desky, gumya  jejich parametry …
2.2. Technický stav tiskového stroje a chyby tisku jako je dublování, šablonování, distribuce tiskové barvy, moiré …
3. Tiskové ISO normy
3.1. Přehled důležitých tiskových ISO norem popisujících osvětlení, tiskové procesy, digitální nátisk, měření barev, popis tiskových dat …
3.2. Tisková norma ofsetového tisku ISO 12647-2 a její výklad, např. příjem tiskových dat, rastrování, třídy substrátu, definice barevnosti a nárůstových křivek, variace a deviace tisku, neutrální šedá barva …
4. Kalibrace tisku na shodu s ISO normou metodami dle ISO10128
5. Fogra reference od roku 2004 do roku 2020, tabulka aktuálně platných referencí 
vč. přidružených ICC profilů a ECG gamutů
6. Certifikovaný digitální nátisk s vysvětlením tolerancí dE a přesností simulace přímých tiskových barev
7. Pantone barvy
7.1. Pantone Matching System a popisy vzorníků, jejich výroba, měření, přesnost, způsoby komunikace o Pantone barvách 
7.2. Digitální knihovny Pantone barev a systém PantoneLive
7.3. Kalibrace tisku Pantone barev včetně spektrálního měření SCTV
7.4. Rozklad Pantone do výtažků (4 až 7 barev)
8. Tisk s rozšířeným gamutem (extended color gamut)
9. Vizuální kontrola tisku, osvětlení a náhledování na monitoru
 

Formát knihy:

A4, plnobarevný, 100 stránek
 

Distribuce: 

1. digitální PDF formát (prodávaný přes webový e-shop ZDE)
2. tištěná kniha (digitální tisk)

 

Cena: 

1. digitální PDF formát: 550 Kč vč. 10% DPH
2. tištěná kniha: 715 Kč vč. 10% DPH